socratische gespreksvormen

Socratisch gesprek

Door de topdrukte van alledag is er weinig ruimte voor reflectie. Toch worden overheden en (arbeids)organisaties vaak geconfronteerd met taaie vraagstukken. Hiervoor wordt de socratisch gespreksvorm steeds meer ingezet. Het gaat dan om het onderzoeken van fundamentele vragen als:

–   Is het mogelijk om verantwoordelijkheid te weigeren?
–   Wat betekent het om kwetsbaar te zijn?
–   Waar houdt helpen op?
–   Mogen of moeten we mantelzorg geven?
–   Waaruit bestaat aandacht?
–   Zijn er grenzen aan samenwerking?
–   Wanneer is er sprake van collegiale solidariteit?

De gekozen kwestie wordt vragenderwijs uitgediept aan de hand van een concrete ervaring. De deelnemers komen vooronderstellingen op het spoor. Die kunnen betrekking hebben op normen en waarden, ingesleten denkgewoonten en ideeën over kernbegrippen.

Regels
Een socratische gespreksvorm is gericht op bewustwording en is nadrukkelijk geen discussie of debat. Wel is het gesprek gebonden aan strikte regels. Deze regels beperken niet, ze zijn juist bedoeld om de deelnemers zoveel mogelijk denk- en spreekruimte te geven. Ook aan de mensen die niet zo snel het woord nemen.

Voor wie?
Voor iedereen die nauw betrokken is bij dezelfde kwestie. Voor een vrije uitwisseling van gedachten is het cruciaal dat de deelnemers tijdens het gesprek gelijkwaardige gesprekspartners zijn.

Voorkennis is niet nodig.

Praktisch
Deelnemers Vier tot twaalf.

Duur              Dit is afhankelijk van de vorm en het aantal deelnemers: van                           één tot drie uur.
Locatie          Nader overeen te komen.
Kosten          Variabel. Vraag om een vrijblijvende offerte op maat.