1 : 1 gesprekken

Iedereen heeft verhalen en wil gehoord worden.
Over gemaakte of te maken keuzes. Over familiezaken en loyaliteit. Over zorgen rondom je kind, ongeacht leeftijd. Of op kruispunten van het leven.

Als ouder van een zorgintensief kind heb ik ervaren dat het helpt om een klankbord te hebben. Voor vragen die sluimeren, wringen en waar niet direct een antwoord op is. Iemand van buiten je eigen kring, die ervaring en kennis heeft en de juiste vragen stelt. Over het leven nu, en hoe het later moet, over lief en leed. 

Ik wil graag uw klankbord zijn bij dringende en wringende vragen. Als u hier hier iets aan wilt doen.