achter de voordeur

Iedereen heeft verhalen en wil gehoord worden.
Over gemaakte of te maken keuzes. Over familiezaken en loyaliteit. Over zorgen rondom je kind, ongeacht leeftijd. Of op kruispunten van het leven.

Als ouder van een zorgintensief kind heb ik ervaren dat het helpt om een klankbord te hebben. Iemand van buiten je eigen kring, die ervaring en kennis heeft en de juiste vragen stelt. Over het leven nu, en hoe het later moet, over lief en leed. 

Ik wil graag jouw klankbord zijn!

 


Het verwerken en accepteren van de situatie stopt nooit; altijd zijn er weer nieuwe gebeurtenissen die je een plekje moet geven. ‘Levend verlies’, noemen we dat. (Manu Keirse)