home


Ik richt mij specifiek op thema’s waar ouders van en gezinnen met een kind voor wie intensieve zorg nodig is en blijft, mee te maken krijgen.

Door mijn ervaringen als moeder van een zorgintensief kind en mijn opleidingen te combineren en het volgen van de actuele zorgontwikkelingen wil ik bijdragen aan een ‘goed leven’ voor deze mensen. Zorg is hier een onderdeel van. Relationele zorg heeft mijn nadrukkelijke interesse.
Ik ben bekend met het programma ‘Volwaardig leven’ en aansluitende actuele ontwikkelingen. Mijn ervaringen als moeder en mijn reflecties hierop gebruik ik om de theorie en de praktijk van alledag te duiden en bespreekbaar te maken.

We zijn unieke mensen met unieke eigenschappen en behoeften.

Inspiratie:

  • Het meisje met de vlecht, mijn dochter
  • Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck
  • Presentietheorie, Andries Baart
  • Driehoekskunde, Chiel Egberts
  • Contextuele benadering, Ivan Boszormenyi-Nagy (Nadj).
  • Ouderschapskennis, Alice van der Pas
  • Levend Verlies, Manu Keirse

Ik spreek, leid gesprekken, geef gastcollege’s en ik voer 1:1 gesprekken.