home

Ik richt mij specifiek op thema’s waar ouders en gezinnen met een kind voor wie intensieve zorg nodig is en blijft, mee te maken krijgen.

Door mijn ervaringen als moeder van een zorgafhankelijk kind en mijn opleidingen te combineren en het volgen van de actuele zorgontwikkelingen wil ik bijdragen aan doordachte en tijdloze zorg.

Relationele zorg heeft mijn nadrukkelijke interesse.
Ik ben bekend met het programma ‘Volwaardig leven‘ en de beweging ‘Samen werken aan waardig leven’. Mijn ervaringen als moeder en mijn reflecties hierop gebruik ik om de theorie en de praktijk van alledag te duiden en bespreekbaar te maken.

Mensen zijn uniek met unieke eigenschappen en behoeften.

Inspiratiebronnen:

  • Mijn dochter
  • Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck
  • Presentietheorie, Andries Baart
  • Driehoekskunde, Chiel Egberts
  • Contextuele benadering, Ivan Boszormenyi-Nagy (Nadj).
  • Levend Verlies, Manu Keirse

Ik spreek, leid gesprekken, geef gastcollege’s en ik voer 1:1 gesprekken.