home

Mijn hart ligt bij de zorg voor Verstandelijk Gehandicapte mensen.
Specifiek richt ik mij op thema’s rond ouders en gezinnen van een kind voor wie intensieve zorg nodig is en blijft. Waar het kind zijn of haar keuzes niet zelf kan maken. 

Door mijn eigen levenservaring en mijn opleidingen te combineren met het volgen van de actuele zorgontwikkelingen wil ik bijdragen aan betere zorg.
Voor ouders en gezinnen in samenspel met hun kind, broer of zus en professionals. Ik ben uiteraard bekend met het programma ‘Volwaardig leven’ en andere actuele ontwikkelingen. Mijn ervaringen als ouder, mijn reflecties hierop wil ik gebruiken om de theorie en de praktijk van alledag vanuit het ouderperspectief te duiden en bespreekbaar te maken.

Omdat geen mens op zichzelf staat.

Inspiratie:

  • Het meisje met de vlecht
  • Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck
  • Presentietheorie Andries Baart
  • Driehoekskunde Chiel Egberts
  • Ouderschapskennis Alice van der Pas
  • Levend Verlies Manu Keirse

Ik spreek, leid gesprekken, geef gastcollege’s en ik voer 1:1 gesprekken.